AKCJA REHABILITACJA

Bezpłatny program rehabilitacyjny 

Akcja Rehabilitacja to bezpłatny, regionalny program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego
i mięśniowego na lata 2020-2022. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Możesz uzyskać bezpłatną rehabilitację jeżeli:

 • jesteś kobietą w wieku 50-59 lat lub mężczyzną w wieku 50-64 lata,

 • zamieszkujesz na terenie województwa śląskiego,

 • jesteś aktywna/y zawodowo lub deklarujesz gotowość do podjęcia zatrudnienia,

 • nie korzystałaś/eś ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu niżej wymienionych jednostek chorobowych,

 Posiadasz choroby, zmiany zwyrodnieniowe lub bóle wymienione poniżej:​

 • zwyrodnienia wielostawowe (M15),

 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) (M16),

 • choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza) (M17),

 • choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowa-śródręcznego (M18),

 • inne choroby zwyrodnieniowe (M19),

 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47),

 • choroby kręgów szyjnych (M47),

 • inne choroby krążka międzykręgowego (M51),

 • bóle grzbietu (M54),

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje:

a) Kompleksową rehabilitację uczestników projektu obejmującą:

 • pierwszą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 • pierwszą poradę fizjoterapeutyczną

 • indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej (15 dni zabiegowych, czas trwania jednego dnia zabiegowego – do 1 godziny)

 • drugą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 • drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 • kontrolną wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji

 

b) Działania edukacyjne dla uczestników projektu (3 spotkania 45-minutowe w zakresie edukacji zdrowotnej, 3 spotkania
45-minutowe w zakresie edukacji żywieniowej, 3 spotkania 45-minutowe w zakresie psychoedukacji)

 

c) Dodatkowo zakres wsparcia dotyczy również szkolenia dla kadry medycznej z nowoczesnych technik rehabilitacji pacjentów z  przewlekłymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego (dotyczy lekarzy i fizjoterapeutów)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

zadzwoń pod numer 664 881 116 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00

osobiście w godzinach otwarcia placówek Rehab-Med-I przy ul. Wiertniczej 3 lub ul. Wyszyńskiego 4 w Katowicach